Noord- en Zuid-Amerika
Europa, Midden-Oosten, Afrika
Asia Pacific
Chatten met ISN

Wilt u met ons chatten? Klik dan op de onderstaande link.

Met ons chatten

Close

Privacy

ISN Software Corporation (“ISN”, “wij”, “ons” of “onze”) respecteert het recht op privacy van iedere persoon. Dit Privacy Shield-beleid (dit “Privacybeleid”) beschrijft en licht toe hoe we persoonsgegevens (volgens onderstaande definitie) verzamelen, verwerken en delen.
Hoofdstuk 1. EU-U.S. Privacy Shield

ISN leeft het EU-U.S. Privacy Shield Framework (het "Privacy Shield") na, zoals vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken, met betrekking tot het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens van inwoners van lidstaten van de Europese Unie. ISN heeft verklaard dat zij zich houdt aan de Privacy Shield-principes omtrent kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, beperkingen voor gebruik, toegang en regres, handhaving en aansprakelijkheid. Als het beleid in dit Privacybeleid en de Privacy Shield-principes conflicteren, zullen de Privacy Shield-principes leidend zijn. Bezoek voor meer informatie over het Privacy Shield-programma https://www.privacyshield.gov.

Hoofdstuk 2. Bereik en doel van dit privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe we information, waaronder persoonsgegevens, met betrekking tot onze diensten verzamelen, verwerken en delen. Voor deze doeleinden valt onder “persoonsgegevens” alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.

Hoofdstuk 3. Wie zijn wij?

ISN bezit en beheert een online aannemerbeheerplatform, “ISNetworld”. Via ISNetworld verzamelt ISN informatie over gezondheid, veiligheid, werving, kwaliteit en regelgeving van aannemersklanten met een abonnement op ISNetworld (“ISNetworld-aannemers”), verstrekkers van gegevens aan ISNetworld (“Gegevensverstrekkers”) en andere openbare en private bronnen van derden (zoals overheidsdatabases), met als doel deze informatie te delen met bepaalde cliënten met een ISNetworld-abonnement (“Cliënten”) voor gebruik in hun due-diligenceprocessen voor aannemers en leveranciers (gezamenlijk, onze “Diensten”). Raadpleeg voor meer informatie over onze diensten en het gebruik van in ISNetworld opgeslagen informatie hier onze Gebruikersovereenkomst: https://www.isnetworld.com/user-agreement.

Hoofdstuk 4. Hoe we persoonsgegevens en andere informatie verzamelen

Over het algemeen verzamelen we alleen persoonsgegevens die vrijwillig aan ons beschikbaar worden gesteld door ISNetworld-aannemers, gegevensverstrekkers en cliënten. We bieden een link naar onze gebruikersovereenkomst aan en nemen voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat de redenen waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken duidelijk zijn. Hoewel we normaal gesproken niet rechtstreeks informatie verzamelen van individuen, nemen we alle redelijke maatregelen om te zorgen dat iedere partij die uw persoonsgegevens aan ons doorgeeft, u hiervan op de hoogte heeft gesteld en vooraf uw toestemming heeft gevraagd.

Naast de informatie die ons vrijwillig wordt aangeleverd door ISNetworld-aannemers, gegevensverstrekkers en cliënten, verzamelen we bepaalde informatie ook automatisch wanneer u onze website (https://www.isnetworld.com) (de “Website”) bezoekt. Deze informatie omvat onder andere uw Internet Protocol-adres (IP-adres), bezoektijden, browsertype, apparaattype, bezoektijden, domeinnaam, bezoekduur en verwijzende URL. Bovendien maakt onze website gebruik van “cookies”. Raadpleeg voor meer informatie over hoe onze website gebruikmaakt van cookies het algemene ISN-privacybeleid (waarvan de huidige versie beschikbaar is op https://www.isnetworld.com/privacy-policy) .

Hoofdstuk 5. Soorten persoonsgegevens die we verzamelen

ISNetworld-aannemers en gegevensverstrekkers leveren ons informatie aan, waaronder mogelijk persoonsgegevens, naar aanleiding van verzoeken van cliënten. De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen onder andere bestaan uit uw naam, beroep, werkgever, contactgegevens, opleiding, werkgerelateerde geschiedenis en andere informatie met betrekking tot uw arbeidskwalificaties die cliënten eventueel opvragen bij ISNetworld-aannemers en gegevensverstrekkers.

Hoofdstuk 6. Hoe we persoonsgegevens verwerken en delen

We gebruiken de informatie die we verzamelen om diensten te verlenen aan cliënten en ISNetworld-aannemers. Als onderdeel van onze interne processen delen we de informatie die we verzamelen met zakelijke partners die ons helpen bij het leveren van onze diensten, waarbij we zullen zorgen dat dergelijke zakelijke partners uw persoonsgegevens beschermen volgens dezelfde standaarden als in dit privacybeleid worden beschreven. Buiten de hieronder beschreven uitzonderingen, zullen we uw persoonsgegevens niet delen voor enig ander doel dan voor het leveren van onze diensten aan cliënten en ISNetworld-aannemers.

Hoewel onze gebruikersovereenkomst uitsluit dat we uw persoonsgegevens met derden delen voor commerciële doeleinden, is het mogelijk dat we in bepaalde situaties worden verplicht uw persoonsgegevens te delen ingevolge een wettelijk overheidsverzoek, zoals in verband met de nationale veiligheid of als onderdeel van een politieonderzoek. Voor zover toegestaan, zullen we ons inzetten u ervan op de hoogte te stellen als we worden verplicht uw persoonsgegevens te delen ingevolge een wettelijk verzoek daartoe. Uitgezonderd gegevensoverdrachten zoals omschreven in onze gebruikersovereenkomst of dit privacybeleid, zullen we uw persoonsgegevens niet delen met derden zonder u de keuze voor een opt-out te bieden.

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens periodiek zullen gebruiken om u te voorzien van informatie over onze diensten, zoals informatie over updates en wijzigingen met betrekking tot ISNetworld. U heeft met betrekking tot dit soort informatie de mogelijkheid te kiezen voor een “opt-out” door contact met ons op te nemen, zoals hieronder beschreven in hoofdstuk 9.

Hoofdstuk 7. Gegevenskwaliteit en toegang tot persoonsgegevens

We zetten ons in om onze diensten zo goed mogelijk te leveren, wat wil zeggen dat het van groot belang is dat de informatie in ISNetworld accuraat, volledig en up-to-date blijft. Omdat we voor onze informatie vertrouwen op onze cliënten, ISNetworld-aannemers en gegevensverstrekkers, nemen we maatregelen om te zorgen dat deze partijen begrijpen dat het belangrijk is dat zij deze informatie zo accuraat en up-to-date houden als mogelijk. We kunnen echter geen stappen nemen om deze te corrigeren, tenzij we ervan op de hoogte worden gesteld dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht op inzage en correctie van alle persoonsgegevens die we van u bewaren. Neem op elk gewenst moment contact met ons op, zoals beschreven in hoofdstuk 9, om toegang tot of correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Gezien de aard van onze diensten, is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten bewaren na het einde van enige relatie waarbij cliënten, ISNetworld-aannemers of gegevensverstrekkers zijn betrokken (bijv. om historische gegevens voor veiligheids- of kwalificatie-audits te kunnen aanleveren).

Hoofdstuk 8. Beveiligingsmaatregelen en het versturen van informatie naar het buitenland

We zetten ons in voor de beveiliging van de informatie die wordt opgeslagen in ISNetworld. We gebruiken een verscheidenheid aan technologieën en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijzigingen of openbaarmaking, evenals tegen misbruik, manipulatie en verlies. We slaan alle ISNetworld-informatie digitaal op (inclusief alle persoonsgegevens in ons bezit). Alle persoonsgegevens worden bewaard in de Verenigde Staten, waar deze worden opgeslagen op veilige servers in beveiligde faciliteiten. We bewaken onze beveiligingsprocedures voortdurend en werken deze bij om te garanderen dat de informatie die we verzamelen en opslaan zo veilig blijft als redelijkerwijs mogelijk is.

In het geval dat we uw persoonsgegevens verzenden, nemen we passende maatregelen om uw privacy en de persoonsgegevens die we verzenden, te beschermen. Mocht het nodig zijn uw persoonsgegevens te verzenden voor andere doeleinden dan het leveren van onze diensten, zullen we, in overeenstemming met dit privacybeleid en in zoverre als wettelijk is toegestaan, garanties van de ontvangers vragen dat zij uw persoonsgegevens overeenkomstig dit beleid zullen beschermen. Indien verder blijkt dat een vertegenwoordiger uw persoonsgegevens gebruikt of openbaar maakt op een manier die niet in overeenstemming is met dit beleid, zullen we redelijke maatregelen nemen om dit gebruik of de openbaarmaking te stoppen of te voorkomen. ISN kan aansprakelijk zijn voor het delen van persoonsgegevens met derden, wanneer dit strijdig is met dit privacybeleid en het Privacy Shield.

Hoofdstuk 9. Contactinformatie en geschillenbeslechting

We verwelkomen al uw vragen of opmerkingen over onze diensten en de informatie in dit privacybeleid. Overeenkomstig de principes van het EU-U.S. Privacy Shield, zet ISN zich in voor het afhandelen van klachten omtrent uw privacy of ons verzamelen of verwerken van uw persoonsgegevens binnen 45 dagen na ontvangst van een klacht. Ingezetenen van de Europese Unie dienen bij vragen of klachten omtrent dit privacybeleid als volgt contact met ons op te nemen per post, telefoon of e-mail:

ISN Software Corporation
3232 McKinney Avenue, Suite 1500, Dallas, Texas 75204
Telephone: +1 214 303 4900 | Email: info@isn.com

ISN heeft bovendien toegezegd om onopgeloste privacyklachten onder de Privacy Shield-principes te verwijzen naar een in de V.S. gevestigd instituut voor geschillenbeslechting, de BBB EU Privacy Shield, beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig bericht over uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u de site www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers bezoeken voor meer informatie en om een ​​klacht in te dienen.

Verder is de United States Federal Trade Commission de officiële instantie die bevoegd is om tegen ISN ingediende claims in verband met nakoming van de Privacy Shield-richtlijnen te behandelen. Er is een mogelijkheid voor individuen om, onder bepaalde voorwaarden, een bindende uitspraak te verzoeken door het Privacy Shield Panel dat zal worden opgericht door het U.S. Department of Commerce en de Europese Commissie.

Hoofdstuk 10. Wijzigingen aan dit privacybeleid

We behouden het recht voor om dit privacybeleid periodiek te wijzigen om ontwikkelingen op het vlak van wetgeving en technologieën te weerspiegelen, evenals onze diensten en andere, gerelateerde doeleinden. In het geval van wijzigingen aan dit privacybeleid, zal er een mededeling op onze website worden geplaatst (https://www.isnetworld.com).

 

© 2019 ISN Software Corporation