Noord- en Zuid-Amerika
Europa, Midden-Oosten, Afrika
Asia Pacific
Chatten met ISN

Wilt u met ons chatten? Klik dan op de onderstaande link.

Met ons chatten

Close

Handelsmerk-/logobeleid

ISNetworld Namen, Merken, Logo's, Screenshots en Domeinnamen Gebruiksbeleid
1. Inleiding

1.1 ISNetworld en handelsmerken, dienstmerken en logo's van ISN zijn gedeponeerde handelsmerken, in de VS en internationaal, en zijn belangrijke instrumenten die producten, diensten en de reputatie van ons aanbod portretteren en identificeren; en als zodanig worden onze merken beschermd als waardevolle activa door ISN Software Corporation.

1.2 Elk onjuist, verwarrend of onbevoegd gebruik van de handelsmerken, dienstmerken of logo's van ISNetworld, in alle vormen, kan onze reputatie en ons imago beïnvloeden en is ten strengste verboden.

1.3 Deze richtlijnen verklaren de beperkte mate waarin derden de goedkeuring hebben om handelsmerken, dienstmerken en logo's van ISNetworld te gebruiken.

1.4 Derden kunnen handelsmerken, dienstmerken of logo's van ISNetworld alleen gebruiken in overeenstemming met de van toepassing zijnde delen van dit beleid of zoals anders schriftelijk is aangegeven door ISN.

2. Algemeen Logo / Merk Gebruiksbeleid

2.1 Logo's van ISNetworld mogen niet worden gebruikt door derden, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit beleid voor handelsmerken en logo's of in een schriftelijke overeenkomst met ISN.

2.2 Hoewel derden merken van ISN in het algemeen kunnen gebruiken om naar de producten of diensten van ISN te verwijzen, mogen derden geen gebruik maken van de merken van ISN als een dergelijk gebruik suggereert dat, of verwarring schept, dan wel onduidelijk is of ISN de producten of diensten van deze derden ondersteunt, onderschrijft, goedkeurt of op enige andere manier er verband mee houdt.

2.3 Logo's en merken van ISNetworld die door derden mogen worden gebruikt, mogen niet worden gebruikt op een manier die, naar de mening van ISN, ISN of haar diensten of producten kleineert, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van ISN of het beleid voor handelsmerken en logo's, verwarring schept, obsceen of anderszins bezwaarlijk is voor ISN, of inbreuk maakt op enige staats-, provinciale, nationale of internationale wetgeving.

2.4 Logo's en merken van ISNetworld die door derden mogen worden gebruikt, mogen niet worden gebruikt op een wijze die misleidend is, of suggereert dat ISN de producten of diensten van deze derde partij ondersteunt, onderschrijft of er andersinds verband mee houdt.

2.5 Gebruik van een of alle merken en logo's van ISN op een verwarrende wijze en/of in een dergelijke nabijheid van handelsmerken van derden om zo een combinatie of een samengesteld merk te creëren, is niet toegestaan.

2.6 Elk geautoriseerd gebruik van een derde partij van handelsmerken, dienstmerken of logo's van ISNetworld moet onmiddellijk worden beëindigd na een schriftelijke kennisgeving van ISN of als de samenwerking tussen een derde partij en ISNetworld is geannuleerd.

3. Regels voor het correcte gebruik van de ISN-merken en logo's

3.1 Onderscheid het ISN-merk altijd van de omringende tekst op een bepaalde manier - schrijf het hele merk in hoofdletters, gebruik een hoofdletter voor de eerste letter van het merk, of gebruik een ander lettertype voor het merk dan voor de algemene naam.

3.2 Gebruik altijd het symbool ® in verbanden waarin de merken ISN®, ISNetworld®, RAVS®, OQ Report® of COLLECT worden gebruikt. VERIFY. CONNECT.®, RAVS PLUS®, RAVS ASSIST®, SAFETY PROFILE INDEX®, SPI®, ISN ROW® en ROW POWERED BY ISN®. Gebruik altijd de superscriptletters ™ of ℠ in verband met andere ISN-merken (bijvoorbeeld MSQ™, T-RAVS™, H-RAVS™, QUICKCHECK™, SMARTLOG™ en TQ REPORT™). Als u niet zeker weet of een handelsmerk geregistreerd is, gebruik dan het ™ symbool.

3.3 Gebruik een ISN-merk altijd alleen als bijvoeglijk naamwoord, nooit als een zelfstandig naamwoord of werkwoord, en nooit in het meervoud of de bezittelijke vorm. Gebruik een ISN-merk nooit op een manier die een gemeenschappelijke, beschrijvende of generieke betekenis suggereert.

3.4 Combineer een ISN-merk (of een merk dat veel op een ISN-merk lijkt) nooit met productnamen, dienstnamen, handelsmerken, logo's, bedrijfsnamen, domeinnamen of e-mailadressen van derde partijen.

3.5 Gebruik nooit een ISN-merk (of een merk dat veel op een ISN-merk lijkt) als onderdeel van een domeinnaam of e-mailadres.

3.6 Toon een ISN-merk niet buitengewoon vaak, als een prominent element of als een manier om de aandacht te grijpen in advertenties of promotiemateriaal, ook niet op websites.

3.7 Waar geschikt, plaats een asterisk naast het ISN-merk en een bijhorende melding onder aan de pagina waarop de asterisk staat. Voorbeelden:

*ISN®, ISNetworld®, RAVS®, T-RAVS™ en MSQ™ zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van ISN Software Corporation.
of
*ISN®, ISNetworld®en RAVS® zijn geregistreerde handelsmerken van ISN Software Corporation.

OPMERKING: afhankelijk van welke merken van ISN worden gebruikt, dienen bovenstaande mededelingen dienovereenkomstig te worden aangepast.

4. ISNetworld Gegevensverstrekker Logo

4.1 Derden met een ondertekende Gegevensverstrekkerovereenkomst met ISNetworld mogen het logo 'ISNetworld Data Provider' in media gebruiken (waaronder, maar niet beperkt tot, op de website van de gegevensverstrekker en op geprinte materialen zoals brochures, visitekaartjes en briefpapier) zoals bepaald in de geschreven Gegevensverstrekkerovereenkomst en dit beleid.

4.2 Een gegevensverstrekker van ISNetworld mag het logo 'ISNetworld Data Provider' alleen gebruiken in verband met het soort diensten dat is goedgekeurd in de Gegevensverstrekkerovereenkomst met ISNetworld. Voorbeeld: een gegevensverstrekker voor opleidingsgegevens mag alleen het logo 'ISNetworld Data Provider' gebruiken in verband met opleidingsservices, maar deze gegevensverstrekker mag het logo 'ISNetworld Data Provider' niet gebruiken in verband met operator-kwalificatieservices zonder dit soort informatie te verstrekken aan ISNetworld.

4.3 Als het logo 'ISNetworld Data Provider' online of in elektronische communicatie wordt gebruikt, moet het logo te allen tijde een hyperlink naar de ISNetworld-website bevatten (www.isnetworld.com ).

4.4 Het logo 'ISNetworld Data Provider' mag alleen worden gebruikt zoals hieronder afgebeeld. Het logo 'ISNetworld Data Provider' mag niet worden aangepast of op een verwarrende wijze worden gebruikt.

4.5 Als de overeenkomst tussen een gegevensverstrekker en ISN verloopt of wordt beëindigd, of na schriftelijke mededeling van ISN, dient de gegevensverstrekker onmiddellijk het gebruik van het logo 'ISNetworld Data Provider' en alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo's van ISNetworld te staken, in alle media (waaronder, maar niet beperkt tot, de website van de gegevensverstrekker en geprinte materialen zoals brochures, visitekaartjes en briefpapier).

ISNetworld Gegevensverstrekker Logo

ISNetworld Gegevensverstrekker Logo

5. ISNetworld-ledenlogo voor gebruik door aannemers

5.1 Als extra voordeel voor zijn leden biedt ISNetworld actieve aannemers die lid zijn van ISNetworld de mogelijkheid om het logo 'ISNetworld Member Contractor' in alle media te gebruiken, op de juiste manier, zoals bepaald in dit beleid (inclusief, maar niet beperkt tot, de website van de aannemer en op gedrukte materialen zoals brochures, visitekaartjes en briefpapier).

5.2 Als het logo 'ISNetworld Member Contractor' online of in elektronische communicatie wordt gebruikt, moet het logo te allen tijde een hyperlink naar de ISNetworld-website bevatten (www.isnetworld.com ).

5.3 Het logo 'ISNetworld Member Contractor' mag alleen worden gebruikt zoals hieronder afgebeeld. Het logo 'ISNetworld Member Contractor' mag niet worden aangepast of op een verwarrende wijze worden gebruikt.

5.4 Als het account van een aannemer geen goede reputatie heeft (bijvoorbeeld door onbetaalde facturen), het abonnement van de aannemer afloopt of wordt beëindigd, of na schriftelijke mededeling van ISN, dient de aannemer onmiddellijk het gebruik van het logo 'ISNetworld Member Contractor' en alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo's van ISNetworld te staken, in alle media (waaronder, maar niet beperkt tot, de website en op geprinte materialen zoals brochures, visitekaartjes en briefpapier).

5. ISNetworld Aannemer Logo

5. ISNetworld Aannemer Logo

6. ISNetworld Verzekeringsagent / Makelaar Logo

6.1 Derden die akkoord zijn gegaan met de ISNetworld-registratieovereenkomst voor online verzekeringsagenten/makelaars mogen het logo 'ISNetworld Insurance Agent/Broker' in media gebruiken (waaronder, maar niet beperkt tot, op de website van de verzekeringsagent/makelaar of op geprinte materialen zoals brochures, visitekaartjes en briefpapier) zoals bepaald in de ISNetworld-registratieovereenkomst voor online verzekeringsagenten/makelaars en dit beleid.

6.2 Als het logo 'ISNetworld Insurance Agent/Broker' online of in elektronische communicatie wordt gebruikt, moet het logo altijd een hyperlink naar de ISNetworld-website bevatten (www.isnetworld.com ).

6.3 Het logo 'ISNetworld Insurance Agent/Broker' mag alleen worden gebruikt zoals hieronder afgebeeld. Het logo 'ISNetworld Insurance Agent/Broker' mag niet worden aangepast of op een verwarrende wijze worden gebruikt.

6.4 Als het account van een verzekeringsagent/makelaar wordt beeïndigd, of na schriftelijke mededeling van ISN, moet de verzekeringsagent/makelaar onmiddellijk het gebruik van het logo 'ISNetworld Insurance Agent/Broker' en alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo's van ISNetworld staken, in alle media, waaronder, maar niet beperkt tot, de website van de verzekeringsagent/makelaar en op geprinte materialen zoals brochures, visitekaartjes en briefpapier.

ISNetworld Verzekeringsagent / Makelaar Logo

ISNetworld Verzekeringsagent / Makelaar Logo

7. Externe adviseurs

7.1 In aanvulling op de bepalingen in dit hoofdstuk (hoofdstuk 7) dienen alle derde partijen die beweren adviesdiensten of andere ondersteuning aan klanten van ISNetworld te bieden, te voldoen aan de voorwaarden in dit beleid.

7.2 Zorg ervoor dat onderstaande disclaimer prominent aanwezig is op websites of andere promotie- of advertentiematerialen die naar ISNetworld of een merk van ISN verwijzen (vetgedrukt en in een grootte die niet kleiner is dan de meerderheid van de tekst op de materialen, maar in geen geval kleiner dan 12pt):

[naam van externe adviseur] is op geen enkele wijze onderschreven, ondersteund, goedgekeurd door, of op andere wijze gelieerd aan, ISNetworld®.

7.3 Waar geschikt, plaats een asterix naast het ISN merk en een bijhorende melding onderaan de pagina waarop de asterix staat. Voorbeelden:

*ISN®, ISNetworld®, RAVS®, T-RAVS™ en MSQ™ zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van ISN Software Corporation.
of
*ISN®, ISNetworld®en RAVS® zijn geregistreerde handelsmerken van ISN Software Corporation.

OPMERKING: afhankelijk van welke merken van ISN worden gebruikt, dienen bovenstaande mededelingen dienovereenkomstig te worden aangepast.

7.4 Gebruik altijd het symbool ® in verbanden waarin de merken ISN®, ISNetworld®, RAVS®, OQ Report® of COLLECT worden gebruikt. VERIFY. CONNECT.®, RAVS PLUS®, RAVS ASSIST®, SAFETY PROFILE INDEX®, SPI®, ISN ROW® en ROW POWERED BY ISN®. Gebruik altijd de superscriptletters ™ of ℠ in verband met andere ISN-merken (bijvoorbeeld MSQ™, T-RAVS™, H-RAVS™, QUICKCHECK™, SMARTLOG™ en TQ REPORT™). Als u niet zeker weet of een handelsmerk geregistreerd is, gebruik dan het ™ symbool.

7.5 Toon een ISNetworld-merk niet buitengewoon vaak, als een prominent element of als een manier om de aandacht te grijpen in advertenties of promotiemateriaal, ook niet op websites.

7.6 Hoewel derden handelsmerken van ISN in het algemeen kunnen gebruiken om naar producten of diensten van ISN te verwijzen, mogen derden geen gebruik maken van handelsmerken van ISN als een dergelijk gebruik suggereert dat, of verwarring schept, dan wel onduidelijk is of ISN de producten of diensten van deze derden ondersteunt, onderschrijft, goedkeurt of er op enige andere manier verband mee houdt.

7.7 Handelsmerken en dienstmerken van ISNetworld dienen niet te worden geregistreerd, gebruikt als onderdeel van een domeinnaam of e-mailadres, gebruikt als sleutelwoorden voor zoekmachines of gesponsorde links, of gebruikt in metatags of advertentietekst als de registratie en/of het gebruik misleidend is, verwarring veroorzaakt, of suggereert dat ISN de derde partij ondersteunt, goedkeurt, ermee samenwerkt of er anderszins verband mee houdt.

7.8 Impliceer of suggereer nooit - telefonisch, in e-mails, op websites, in advertentie- of promotiemateriaal of anderszins - dat een externe adviseur ISNetworld vertegenwoordigt of er een ander verband mee heeft.

7.9 Impliceer of suggereer nooit dat klanten en aannemers van ISNetworld (a) niet zelfstandig aan de vereisten van ISNetworld kunnen voldoen, of (b) gebruik moeten maken van een externe adviseur om aan de vereisten van ISNetworld te voldoen.

7.10 Logo's en merken van ISNetworld die door derden mogen worden gebruikt, mogen niet worden gebruikt op een manier die, naar de mening van ISN, ISN of haar diensten of producten kleineert, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van ISN of het beleid voor handelsmerken en logo's, verwarring schept, obsceen of anderszins bezwaarlijk is voor ISN, of inbreuk maakt op enige staats-, provinciale, nationale of internationale wetgeving.

7.11 Zet ISNetworld, het nalevingsproces van ISNetworld of de producten en diensten van ISNetworld nooit in een kwaad daglicht, via telefoon, via e-mail, op websites, in advertentie- of promotiemateriaal of op elke andere manier. Gebruik bijvoorbeeld geen zinnen als 'Problemen met ISNetworld ® ' of 'Problemen met ISNetworld® ? Bel ons.'

7.12 Combineer een ISN-merk (of een merk dat veel op een ISN-merk lijkt) nooit met productnamen, dienstnamen, handelsmerken, logo's, bedrijfsnamen, titels van webpagina's, domeinnamen of e-mailadressen van derde partijen.

7.13 Indien diensten ook worden geleverd aan andere klanten dan die van ISNetworld, dient dit te worden aangegeven op de website van de externe partij en andere advertentie- en promotiematerialen. Er moet evenveel aandacht worden besteed aan alle organisaties en ISNetworld moet niet extra worden belicht.

8. De ISNetworld website deep-linken of framen

8.1 Het is niet toegestaan de ISNetworld-website te deep-linken of framen of de wijze waarop de ISNetworld-website of de inhoud ervan wordt getoond, aan te passen. Framen betekent meestal het plaatsen van inhoud van een derde partij boven, onder, naast of rondom de ISNetworld-site. Deep-linken betekent meestal het plaatsen van een link naar een specifieke ISNetworld-pagina in plaats van naar de hoofdpagina of startpagina.

9. Gebruik van ISNetworld screenshots

9.1 Het gebruiken of plaatsen van screenshots van ISNetworld-webpagina's op externe websites, zonder voorafgaande geschreven toestemming, is verboden.

10. Domeinnamen met ISNetworld merken

10.1 Hoewel het zeer populair is om domeinnamen te registreren, te gebruiken en te verkopen, is het over het algemeen niet toegestaan om een domeinnaam te registreren, te gebruiken of te verkopen als deze een handelsmerk van een andere persoon of ander bedrijf bevat.

10.2 ISN bezit het exclusieve handels- en dienstmerkrecht van ISN, ISNetworld en andere namen en logo's. Het bezit, het gebruik en de verkoop van een domeinnaam met een handels- of dienstmerk van, onder andere, maar niet beperkt tot, ISNetworld, RAVS en/of ISN, is verboden.

11. Zoekmachine Sleutelwoorden, Gesponsorde Links en Advertentietekst

11.1 Handelsmerken en dienstmerken van ISNetworld dienen niet te worden geregistreerd, gebruikt als sleutelwoorden voor zoekmachines of gesponsorde links, of gebruikt in metatags of advertentietekst als de registratie en/of het gebruik misleidend is, verwarring veroorzaakt, of suggereert dat ISN de derde partij ondersteunt, goedkeurt, ermee samenwerkt of er anderszins verband mee houdt.

11.2 Hoewel derden handelsmerken van ISN in het algemeen kunnen gebruiken om naar producten of diensten van ISN te verwijzen, mogen derden geen gebruik maken van handelsmerken van ISN als een dergelijk gebruik suggereert dat, of verwarring schept, dan wel onduidelijk is of ISN de producten of diensten van deze derden ondersteunt, onderschrijft, goedkeurt of er op enige andere manier verband mee houdt.

11.3 Toon een ISN-merk niet buitengewoon vaak, als een prominent element of als een manier om de aandacht te grijpen in advertentie- of promotiemateriaal, waaronder, maar niet beperkt tot, op websites, in online advertentietekst en in metatags.

12. Meer informatie

12.1 Neem contact op met het ISN Klantenservice Team via customerservice@isn.com voor vragen over dit Handelsmerk / Logo Beleid.

 

"Lees belangrijke informatie over de vertaling van deze pagina op Websitevertaling

© 2019 ISN Software Corporation